Energibloggen – så energikrävande att ingen orkar läsa?

Livet som husägare verkar innefatta ett intresse av energiberäkningar. Därför kommer här ett första och förhoppningsvis sista inlägg med bismaken av energiförbrukning.

När vi flyttade in i huset i mellandagarna 2010 så tog vi rätt och slätt över säljarens elleverantör. För enkelhetens skull gjorde vi enligt Fortums rekommendation och band elavtalet på ett halvår. Nu har det halvåret gått och vi har fått alltför många påminnelser om att göra ett nytt val av energiavtal. I går tog vi äntligen tag i det.

Med Fortum som är vår nuvarande leverantör så fick vi välja mellan tre olika bundna avtal (1 år, 3 år och 6 månder) samt en rörlig. Dessa fyra alternativ fanns både för ”Stor” och ”Liten”. Alltså totalt åtta alternativ. Ok, när vi kommit så långt så började det klia lite i fingrarna att börja göra lite beräkningar.

En väsentlig inparameter här är förstås att känna till vilken årlig energiförbrukning vi har. Inte helt lätt att veta. Det enda vi vet är att vi inte är i närheten av ett passivhus (där enbart mänskligt liv värmer huset) utan att vi snarare bor i en värmeprutande vulkan till hus.

Så här såg siffrorna ut i mäklarprospektet:

NewImageHusets energideklaration enligt mäklarprospektet

Mhm.. Ok, 36 249 kWh för ett hus där var en ensamstående boende, som troligtvis inte konsumerar i närheten av lika många duschminuter och datorminuter och dubbla-ugnar-igång-samtidigt-minuter som vi…. Jobbigt läge!

Men vad sa egentligen offerten från Bergvärmemannen?

BergvarmemannenEnergikalkylen från Bergvärmemannen. Här säger alltså han att vi borde komma ner till en energiförbrukning för värme och varmvatten om 10 280 kWh.

– Han sa Guld och gröna skogar!

Om det stämmer så det skulle det alltså innebära att vi går ifrån 30 765 kWh till 10 280 kWh tackvare att vi bytt uppvärmningssystem. Ovanpå detta kommer då hushållselen, vilken vi tror är betydligt högre än förra ägarens 5 493 kWh.

Nog med teori, hur ser det ut när vi loggar in på Fortum? Nedan är grafen över hur energiförbrukningen sett ut sen vi flyttat in.

Fortum

Skärmdump på våra uppgifter hos Fortum.

Skönt att se att det rasar i alla fall. Höga siffror i januari när vi fortfarande låg kvar på det gamla uppvärmningssystemet. Från ganska exakt första februari kopplades bergvärmen in, som sen visserligen krånglat i både februari och i mars (och då växlat över helt på el).

På vår första och hittills enda faktura har vi också kunnat se hur förbrukningen sett ut historiskt. Här har jag kompletterat med utfall till och med maj 2011. Och ja, om någon undrar så är jag lite förtjust i det kraftfullaste verktyget excel.

NewImage

Härliga grafer uttagna i excel. Den här visar energiförbrukningen bakåt i tiden och fram till och med maj 2011.

Efter en stunds funderande så kom vi fram till ett antagande att vi borde kunna gå ner till 15 000 kWh för uppvärmning och 6 000 kWh för hushållsel. Alltså totalt 21 000 kWh. För ett normalår. För kalenderåret 2011 lägger vi på ytterligare minst 4 000 kWh för att kompensera för januari som var en rövarmånad och all extraström som renoveringen dragit.

När vi kommit så här långt så är vi rätt uppslukade, vrider, vänder och funderar på hur vi ska kunna göra de vassaste formlerna för våra beräkningar. För att få känsla för lite spridning har vi också tagit med två ytterligheter för jämförelse, den ena 18 500 kWh/år som ligger i linje med bergvärmeberäkningarna och den andre, 36 000 kWh, som står för hur det var innan vi flyttade in. Inte så krispigt kanske, mer som kul.

Ett annat antagande vi gjorde var att räkna på tre rörliga priser. Efter att ha surfat runt lite så verkar man kunna köpa el just nu för 1,04 kr/kWh. För att få lite jämförelse så tog vi även med 1,10 kr/ kWh och 1,5 kr/kWh.

Nedan framgår resultatet:

NewImage

Beräkningar av vad olika energiförbrukningar i kombination med olika bundna respektive rörliga taxor skulle innebära i årskostnad. Det som inte alls syns i dessa siffror, är något slags påslag för elöverföringsavgiften. Eftersom den är samma oavsett avtal så är den helt exkluderad. Notera särskilt min automagiska trafikljusformatering, så nöjd:-)

Så, den tolkning vi gjorde av dessa beräkningar är att, så länge som vi tror att genomsnittspriset för en rörlig kWh ligger runt 1,10 kr (t ex fördelat över ett år) så är kostnaden likvärdigt som att binda elavtalet på tre år. Enligt vår mening är det nästan uteslutande dåligt att binda något över huvud taget och enligt dessa beräkningar ser vi inga skäl till att göra ett avsteg från den i övrigt vinnande principen. De positiva effekterna av att ha möjligheten att enkelt byta både leverantör och avtal är också mycket värt. Vi resonerar exakt likadant när det kommer till banklånet. Det är också helt rörligt, och där talar vi om lite andra siffror!

Därmed är saken klar, rörligt gäller tills annat sägs.

Kommentera