Grosshandlarvillan

Sedan vi köpte huset på Karolineborg har vi båda börjat intressera oss mer för både husets och grannskapets historia.

Vårt hus har en speciell stil som utmärks av karaktäristiska snickarglädjeprydda balkonger. Denna stil återfinns även hos en handfull andra hus på Lidingö. Mest kända av dessa är den så kallade Apelsinvillan vid Kottlasjön.

(Bild från Wikipedia)

Apelsinvillan beskrivs som en sommarvilla, dvs en typ av hus som uppfördes av välbärgade familjer som bostad under sommarmånaderna. Wikipedia:

Redan i slutet av 1700-talet började större sommarvillor att uppföras av högreståndsfamiljer, där man såg ett stort värde i att under sommarmånaderna flytta ut ”på landet” från de ofta överbefolkade storstädernas stadskärnor med dåliga hygieniska förhållanden, med det var framförallt under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet som det blev populärt bland välbärgade familjer att köpa upp tomtmark och uppföra stora sommarvillor, ofta i strandnära lägen vid havet. Hela familjen flyttade ut till sommarvillan under hela eller delar av sommaren. Vistelsen i sommarvillan skulle erbjuda samma bekvämligheter som i den ordinarie bostaden inne i stan och man tog därför oftast med sig familjens tjänstefolk som hade till uppgift att sköta hushåll, tvätt och eventuell barnpassning. Villan byggdes därför ofta med en väl tilltagen i bostadsyta för att kunna rymma både familj, tjänstefolk och eventuella långväga gäster. Till sommarvillan hörde också ofta en väl tilltagen gäststuga.

Stockholms läns museum beskriver även huset på Karolineborg som en sommarvilla.

”Villorna i grannskapet Karolineborg och Nissebo har båda sommarvillekaraktär. De är försedda med liggande panel, plåttak och viss lövsågad ornamentik.” (Stockholms läns museum)

Enligt husets tidigare ägare har vi fått reda på att huset byggdes av en man vid namn Gustav Dolk. Vid slutet av 1800-talet ägde Dolk en handelsbod på tomten och år 1900 (ungefär) lät han bygga huset Norra Karolineborg, som alltså är vårt hus på samma tomt. Vi antar att handelsboden var Södra Karolineborg. Detta hus är dock rivet sedan länge.

Dolks address angavs helt enkelt som Karolineborg i den tidens adressregister.

Eftersom Dolk var handlare ligger det nära till hands att kalla huset för en Grosshandlarvilla. Denna typen av hus beskrivs också i samma artikel på Wikipedia:

Grosshandlarvilla betecknar i Sverige en typ av större sommarvillor, ursprungligen uppförda av förmögna personer som kunde köpa eller arrendera mark, bland annat i de inre delarna av Stockholms skärgård.

Längre ner beskrivs denna villa på följande inte fullt lika smickrande sätt:

”Grosshandlarvillan förenar förmöget utseende med billig framställningskostnad”

Men det gäller naturligtvis inte vårt hus! Inte när vi är klara med det i alla fall.